Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Otvárame druhú výzvu mobilitného programu SASPRO 2

Slovenská akadémia vied v spolupráci s Univerzitou Komenského v Bratislave a Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave pokračuje v boji proti odlivu mozgov. V pondelok 3. mája 2021 otvorila v poradí druhú výzvu na predkladanie projektov programu SASPRO 2. Slovenskí vedci, aktuálne pôsobiaci v zahraničí, alebo výskumníci zo zahraničia, ktorí chcú robiť vedu na Slovensku, môžu svoje projekty prihlasovať do 31. augusta 2021.


SASPRO 2 je spoločný projekt Slovenskej akadémie vied, Slovenskej technickej univerzity a Univerzity Komenského. Jeho cieľom je posilniť vedecké organizácie týchto inštitúcií o výskumníkov zo špičkových zahraničných pracovísk, zlepšiť spoluprácu medzi vedeckými a aplikačnými sektormi, podporiť multidisciplinárne prístupy riešenia projektov.

„Veľmi sa teším, že sme schopní spustiť aj ďalšiu výzvu tohto úspešného programu a pevne verím, že sa znova prihlási veľký počet uchádzačov, aby sme mohli z ponúknutých projektov vybrať iba tie najlepšie. Zárukou toho určite je aj panel expertov, ktorý tieto projekty vyhodnocuje, takže očakávam, že ako SAV, tak aj Univerzita Komenského a Slovenská technická univerzita budú z tohto projektu profitovať,“ povedal predseda Slovenskej akadémie vied Pavol Šajgalík.

„Podmienkou dosahovania špičkovej úrovne slovenskej vedy je aj participácia vysoko kvalitných vedcov zo zahraničia. Preto považujem tento úspešný program za veľmi dôležitý a som rád, že má pokračovanie,“ konštatoval poverený rektor STU Oliver Moravčík. 

„Odliv mozgov do zahraničia je problém, s ktorým sa Slovensko trápi už dlho. Tento projekt je šancou, ako to zmeniť. A tiež šancou, ako prepojiť náš výskum s výskumom zo zahraničia a v neposlednom rade prepojiť vedcov medzi našimi inštitúciami navzájom,“ hovorí rektor Univerzity Komenského v Bratislave Marek Števček. 

Tri popredné inštitúcie v oblasti vedy a výskumu spolu ponúkajú 40 voľných pozícií pokrývajúcich rôzne výskumné oblasti na 70 potenciálnych hostiteľských organizáciách. Každá z univerzít prijme na svoje pracoviská po 10 vedcov a zvyšných 20 bude pôsobiť na ústavoch SAV.

Do programu SASPRO 2 sa môžu prihlásiť výskumní pracovníci všetkých národností, ktorí sú držiteľmi titulu PhD. Uchádzať sa môžu o pracovný pobyt od 12 do 36 mesiacov, pričom vedná oblasť, v rámci ktorej môžu podávať prihlášku, nie je obmedzená. Po ukončení výberového procesu druhej výzvy by prví vedci mali začať pracovať v hosťujúcich inštitúciách od februára 2022.

Program SASPRO 2 je realizovaný v rámci programu EÚ pre výskum a inovácie Horizont 2020 Marie Curie Skłodowska COFUND. Viac informácií vrátane často kladených otázok nájdu záujemcovia na stránke: https://saspro2.sav.sk/.