Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Vzdelávacie aktivity ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov

MAREC 2015


27. 02. 2015 09.41 hod.

Vzdelávacie aktivity ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov


02. 03. - 06. 03. 2015   Školiaci kurz v 1. roku štúdia v odbore revízne lekárstvo,

09. 03. - 20. 03. 2015   Školiaci kurz v 2. roku štúdia v odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve,

18. 03. - 19. 03. 2015   Urodynamický kurz - základné urodynamické vyšetrenia v odbore urológia,

23. 03.-02. 04. 2015    Tematický školiaci kurz v 3. roku štúdia v odbore gynekológia a pôrodníctvo - Modul prekancerózy,

30. 03.-22. 05. 2015  Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore anestéziológia a intenzívna medicína,

31. 03. 2015                Špecializačná skúška v odbore pediatria.