Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Vyšlo decembrové číslo časopisu NAŠA UNIVERZITA!

Neoddeliteľnou súčasťou Vianoc sú dary. Môžeme hovoriť o daroch duchovných alebo materiálnych. Prečítajte si pohľad teológa a historičky na stranách 4 a 5. Aký dar by ste si priali nájsť pod vianočným stromčekom? Odpoveď na túto otázku nám prezradili osobnosti UK na strane 3.


01. 12. 2014 07.45 hod.

Začítajte sa do toho, ako sa november na Univerzite Komenského niesol v znamení Medzinárodného dňa študentstva. Ocenených študentov a pedagógov uvádzame a niektorých bližšie predstavujeme na stranách 12 – 15. Pri tejto príležitosti sa pre študentov, ale i pedagógov organizuje každý rok darovanie krvi, ktoré nestráca svoju popularitu a najmä význam (s. 7). S novembrom sa nepochybne spája spomienka na Nežnú revolúciu. Reflexiu na ňu po 25 rokoch si môžete prečítať na stranách 16 a 17.

November taktiež každoročne patrí Týždňu vedy a techniky na Slovensku, preto si nezabudnite nalistovať 18 až 21 stranu a prečítať, ako nás fakulty reprezentovali.

Nielen vedecké výsledky, pracovné úspechy, tisícky pacientov, ale každodenná mravčia práca, zachovávanie ľudských hodnôt a najmä neúnavná snaha pomôcť robia nezabudnuteľného lekára. Takým je aj 85-ročný profesor Michal Valent z Lekárskej fakulty UK. Neprehliadnite rozhovor s ním najmä o hodnotách na stranách 24 a 25.

Predstavíme tiež špičkové tímy (od strany 26), úspešných doktorandov Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK (22 a 23 s.) a novú dekanku doc. Luciu Mokrú (strana 10).

Príjemné vianočné čítanie a štedré Vianoce želá redakcia Našej univerzity!

Naša univerzita – december 2014 (PDF dokument)