Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Rektorské a dekanské voľno pre študentov – 2. 4. 2015 a 7. 4. 2015

V súvislosti s veľkonočnými sviatkami udeľuje rektor Univerzity Komenského v Bratislave prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. rektorské voľno na 2. apríla 2015 (štvrtok) a dekan Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine prof. MUDr. Ján Danko, CSc. dekanské voľno na 7. apríla 2015 (utorok) všetkým študentom JLF UK v Martine.


12. 03. 2015 09.23 hod.