Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Medikom roka 2017 sa stal Filip Olekšák z JLF UK

Víťazom tretieho ročníka súťaže Medik roka 2017 sa stal 24-ročný Filip Olekšák z Jesseniovej lekárskej fakulty UK.


Sieť nemocníc Svet zdravia spoločne s partnermi vyhlásila v januári 2017 odbornú súťaž pre študentov 5. a 6. ročníkov všetkých lekárskych fakúlt. Budúci lekári v odbore všeobecné lekárstvo si v nej mohli zmerať svoje teoretické i praktické poznatky a skúsenosti.

V dňoch 7. až 9. apríla 2017 sa v nemocnici v Spišskej Novej Vsi uskutočnilo finálové sústredenie, na ktorom 20 najlepších súťažiacich absolvovalo kombináciu odborných workshopov a súťaženia v praktických podmienkach skutočnej nemocnice. V rámci praktických medicínskych workshopov si finalisti vyskúšali základy laparoskopie, kardiopulmonálnu resuscitáciu, triáž na urgentnom príjme a intraoseálny prístup. Z nemedicínskych oblastí sa budúci lekári zoznámili s ekonomickým riadením nemocnice, fungovaním zdravotného poistenia a s princípmi komunikácie s pacientom. Všetci finalisti získali od Sveta zdravia ponuku garantovaného pracovného miesta v nemocnici a na oddelení podľa vlastného výberu.

Absolútnym víťazom súťaže sa stal Filip Olekšák, medik Jesseniovej lekárskej fakulty UK. „Z prvého miesta som neuveriteľne prekvapený a súčasne šťastný. Najťažšia bola pre mňa resuscitácia a najviac ma bavila simulácia laparoskopickej operácie. O chvíľu ma čakajú štátnice a po nich by som sa rád venoval pediatrii v jednej zo slovenských nemocníc. Zahraničie som si už vyskúšal, ale doma je doma,“ uviedol Medik roka 2017 Filip Olekšák. Získal hlavnú finančnú výhru v hodnote 3 000 €. Na druhom mieste sa umiestnila Zuzana Horváthová, študentka 6. ročníka Jesseniovej lekárskej fakulty UK, tretie miesto obsadil Ján Sýkora, študent 5. ročníka Jesseniovej lekárskej fakulty UK.

Zaujímavé fakty o súťaži:
- do súťaže sa celkovo prihlásilo 133 medikov 5. a 6. ročníkov v odbore všeobecné lekárstvo;
- semifinálový online kvíz vyplnilo 123 z nich;
- z najlepších 20 finalistov bolo 7 z Lekárskej fakulty UK v Bratislave, 7 z Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine, 5 z Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach a 1 z Lekárskej fakulty Masarykovej univerzity v Brne;
- 10 mužov a 10 žien; 12 študentov 6. ročníka a 8 študentov 5. ročníka.
    
Finálové medicínske workshopy:
- základy laparoskopie (finalisti si prakticky vyskúšali mini-invazívne operačné metódy. Ich cieľom bolo v simulovanej brušnej dutine nájsť presnú štruktúru a cielene uskutočniť sekčný výkon);
- kardiopulmonálna resuscitácia (úlohou finalistov bolo zachrániť život: presne cieleným Heimlichovým manévrom odstrániť prekážku v dýchacích cestách a následne simulovať prácu záchranára v teréne s využitím defibrilátora a vitálnych liekov);
- intraoseálny prístup (finalisti sa učili zaviesť katéter pre prívod tekutín a liekov priamo do kostnej drene);
- triáž na urgentnom príjme novej generácie (finalisti sa zoznámili s organizáciou práce na urgentnom príjme, triážovali/triedili pacientov podľa závažnosti stavu; ich úlohou bolo tiež správne zhodnotiť EKG a rozhodnúť o ďalšom diagnostickom a liečebnom postupe v prvých minútach).

Ďalšie informácie o súťaži: Medik roka