Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

ZRUŠENÁ PREDNÁŠKA! Demokracia, ľudské práva a právny štát v súčasnej Európe (prednáška generálneho tajomníka Rady Európy)

Dôležité upozornenie! Prednáška je z dôvodu mimoriadnych pracovných povinností generálneho tajomníka zrušená.


PREDNÁŠKA ZRUŠENÁ!

 

Pozývame vás na prednášku generálneho tajomníka Rady Európy Thörbjorna Jaglanda na tému: Democracy, human rights and the rule of law in today’s Europe (Demokracia, ľudské práva a právny štát v súčasnej Európe).

Prednáška (v anglickom jazyku) sa uskutoční v stredu 8. marca 2017 o 9.00 hod. v Rektorskej sieni Univerzity Komenského v Bratislave (Šafárikovo nám. 6, 1. poschodie).

Srdečne vás pozývame!

***

Thörbjorn Jagland zastáva post generálneho tajomníka Rady Európy druhé funkčné obdobie, prvýkrát bol na túto pozíciu zvolený v roku 2009. V tom istom roku bol zvolený aj za predsedu Nórskeho Nobelovho výboru. V období rokov 2005 až 2009 bol Jagland predsedom nórskeho parlamentu, čomu predchádzalo pôsobenie na pozíciách ministra zahraničných vecí (2000 - 2001) a premiéra (1996 - 1997).

Bližšie informácie: CV T. Jagland