Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Vzdelávacie aktivity ďalšieho vzdelávania na rok 2015

Aktualizácia vzdelávacích aktivít ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov na rok 2015


11. 12. 2014 14.11 hod.

Kalendár vzdelávacích aktivít ďalšieho vzdelávania na rok 2015

(špecializačné študijné programy, certifikačné študijné programy a aktivity sústavného vzdelávania)