Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Špecializačné skúšky JANUÁR, FEBRUÁR 2015

Aktualizácia špecializačných skúšok ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov na mesiac január a február 2015.


14. 01. 2015 14.38 hod.

Špecializačné skúšky JANUÁR 2015

30. 01. 2015 - špecializačná skúška v odbore dermatovenerológia.

 

Špecializačné skúšky FEBRUÁR 2015 

02. 02. 2015 - špecializačná skúška v odbore dermatovenerológia,

03. 02. – 04. 02. 2015 - špecializačná skúška v odbore zdravotnícky manažment a financovanie,

09. 02. 2015 - špecializačná skúška v odbore hematológia a transfuziológia.