Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Rekonštrukcia plynovodov a prípojok


23. 03. 2021 13.41 hod.

SPP začína práce na rekonštrukcii plynovodov a prípojok, ktoré sa dotknú aj pozemkov a objektov JLF UK, konkrétne Teoretických ústavov Viliama Mézeša, Malá Hora č. 4, Martin, KN C 158/3.

Rekonštrukcia sa začne zemnými prácami koncom tohto týždňa a predpokladaná doba trvania je 2-3 týždne.