Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

prerušená dodávka tepla a teplej úžitkovej vody


02. 12. 2020 10.13 hod.

Na základe oznámenia spoločnosti Martinská teplárenská a.s., bude dňa 03.12. 2020 (štvrtok) od 7:00 do 15:00 prerušená dodávka tepla a  teplej úžitkovej vody z dôvodu poruchy horúcovodu v objektoch JLF UK: Dekanát, Teoretické ústavy Viliama Mézeša, Štefánikov ústav, Edukačné centrum , BioMed.