Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Oznámenie o začatí rekonštrukcie


07. 06. 2021 09.00 hod.

Od 7.6.2021 začnú práce na rekonštrukcii kupoly pozorovateľne Gymnázia V. P. Tótha. Dovoľujem si Vás informovať o zvýšenom pohybe stavebných vozidiel a možných obmedzení pred budovou Dekanátu JLF UK.