Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Súťaž Slovak University Startup Cup 2024

Študenti, máte inovatívne alebo zaujímavé nápady? Využite možnosť zapojiť sa do súťaže Slovak University Startup Cup 2024.


10. 05. 2024 13.50 hod.
Od: JLF UK

Odmenených bude 5 najlepších študentských startupov podľa jednotlivých kategórií:

a) Veda, medicínske technológie

b) Informačné technológie, mobilné technológie, web

c) Priemyselné technológie, robotika, technické riešenia

d) Životné prostredie, zelené technológie

e) Ostatné nápady (všetky ktoré nepatria do kategórii a,b,c,d). 

Víťaz bude reprezentovať Slovensko na medzinárodnej súťaži University Startup World Cup 2024 v októbri 2024 v Kodani. Stretne sa tu so študentskými startupmi z celého sveta a bude mať možnosť súťažiť o zaujímavú finančnú odmenu. 

Viac informácií môžete nájsť na www.studentstartup.sk. Uzávierka pre prihlasovanie je 27. mája 2024.