Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Štipendium do USA - Fulbright Slovak Scholar Program

Fulbrightova komisia otvorila nový cyklus podávania prihlášok na Fulbright Slovak Scholar Program 3-6 mesačný grant pre vysokoškolských pedagógov, vedecko-výskumných pracovníkov a odborníkov z praxe. Majú tak príležitosť realizovať vedecký výskum, prednášať na vysokej škole alebo výskumnej inštitúcii v USA podľa ich výberu.


31. 05. 2022 14.41 hod.

Prihlášky je možné podávať vo všetkých študijných a vedeckých odboroch okrem projektov v odboroch, kde sa vyžaduje priamy kontakt s pacientmi (klinická medicína). Termín uzávierky podávania prihlášok na akademický rok 2023-24 je 17. októbra 2022.

Všetky podrobné informácie možno nájsť na interentovej stránke TU.

Pre záujemcov je pripravený aj informačný webinár, ktorý tento program podrobne predstaví (aké sú kritériá, čo štipendium pokrýva, ako o štipendium požiadať a na čo sa pripraviť). Na webinár sa pripoja aj aktuálni štipendisti – Štefan Tkáč (University of Arizona) a Mária Havelková (California Western School of Law), aby sa ich záujemci mohli opýtať na všetko, čo ich zaujíma.

Webinár sa uskutoční 21.júna 2022 o 17:00 hod. Je potrebné sa vopred zaregistrovať. Registrácia je otvorená do 21.júna do 12:00 CEST. Registračný link: https://forms.gle/Z3zBtUBrVHwYeaHJ7

Budem Vám veľmi vďačná, keď tento email rozpošlete kolegom a pracovníkom na vašej inštitúcii!