Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Školenie PhD. školiteľov

Pozývame Vás na školenie PhD. školiteľov, ktoré sa uskutoční 13. novembra 2023 v Aula Magna o 13:00 hod.


09. 11. 2023 13.24 hod.
Od: JLF UK