Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Pacientom pred operáciou pľúc pomáha špeciálna aplikácia

Pacienti Kliniky hrudníkovej chirurgie UNM a JLF UK využívajú špeciálnu aplikáciu s rehabilitačnými cvičeniami.


09. 10. 2023 13.44 hod.

Pomáhajú im lepšie zvládnuť náročnú operáciu, zrýchliť rekonvalescenciu po výkone a znížiť pooperačné komplikácie. Výhodou predoperačnej prípravy je aj kratšia doba hospitalizácie, čo predstavuje benefit tak pre pacienta, ako aj pre samotnú nemocnicu. Zdravotné dychové cvičenia pre bezplatnú aplikáciu pripravili zdravotníci hrudníkovej chirurgie v spolupráci so skúsenými fyzioterapeutmi, čo zaručuje vysokú odbornosť celého rehabilitačného programu.

Ako upozornil prednosta Kliniky hrudníkovej chirurgie doc. MUDr. Anton Dzian, PhD., každý operačný výkon na hrudníku sa dá pre svoju náročnosť a záťaž na ľudský organizmus prirovnať k výkonu vrcholového športovca. „Aj športovec musí pred takýmto fyzickým výkonom intenzívne a dlhodobo trénovať, to isté sa snažíme robiť aj pri našich pacientoch, aby boli na náročnú operáciu pripravení.“

Predoperačný program začína pacient cvičiť už pri objednaní sa na hospitalizáciu. Forma mobilnej aplikácie, prípadne webovej stránky, je vhodná aj preto, že pacient môže cvičiť doma. „Ideálne je, aby s intenzívnym cvičením začal minimálne dva týždne pred samotnou operáciou. Pri akútnych výkonoch to pochopiteľne možné nie je. S dychovými rehabilitačnými cvičeniami pacienti pokračujú aj po samotnom zákroku,“ dodal prednosta Kliniky hrudníkovej chirurgie docent Anton Dzian.

Okrem prípravy pacientov na operačný výkon pomáha metóda správnych dychových cvičení aj pri iných pľúcnych ochoreniach. „Snažili sme sa spraviť taký program, ktorý bude obsahovať komplexné pľúcne rehabilitačné cvičenia,“ vysvetlil spoluautor aplikácie - primár fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie v Slovenských liečebných kúpeľoch Rajecké Teplice Abdulla Al Hakim. Ako doplnil, každý pacient bude mať s fyzioterapeutom individuálnu inštruktáž, až po nej začne cvičiť sám v domácom prostredí.

Fyzioterapeut a autor aplikácie BodyFix.io Patrik Konrády odporúča, aby pacienti začali s cvičením postupne. „Cvičiť najskôr pomalšie, menej aktivít a intenzitu záťaže zvyšovať postupne. Každé telo je individuálne a na cvičený plán reaguje inakšie. Aplikáciu si môže stiahnuť hocikto, je bezplatná,“ doplnil Partik Konrády. O svoje skúsenosti s aplikáciou sa podelil aj pacient Milan Krajčovič. „Pomohlo mi to zvládnuť aj rôzne krízové situácie, ktoré sú po tak náročnej operácii prirodzené. Keď viete, čo máte robiť, tak si viete poradiť v ťažkej chvíli a kríze. Lebo nie je ľahké sa zotavovať. Ale uľahčí sa ten proces," uzavrel pacient Milan Krajčovič.

Klinika hrudníkovej chirurgie zaradila predoperačné a pooperačné dychové cvičenia do systému poskytovania zdravotnej starostlivosti v rámci implementácia protokolu ERAS, ktorého cieľom je čo najviac skrátiť dobu rekonvalescencie pacientov chirurgických odborov.