Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zátvor ŠJ


23. 08. 2021 09.05 hod.

V súvislosti s prerušením dodávky elektriny v celej lokalite Malá Hora dňa 26.8. 2021 (štvrtok) a taktiež v súvislosti s rekonštrukciou kanalizačného potrubia v  Študentskej jedálni JLF UK v Martine, sa nebudú v tento deň variť obedy.