Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Vyučovanie cez MS TEAMS na súkromných počítačoch mimo fakultnej siete

Vyučovanie cez Microsoft Teams (MS TEAMS) je možné z ktoréhokoľvek počítača (najlepšie z notebooku), ktorý je vybavený webkamerou, mikrofónom a reproduktormi. Ak sa ocitnete v situácii, v ktorej nebude možné použiť fakultný počítač s nainštalovanou aplikáciou MS TEAMS, využiť môžete aj iné možnosti.


01. 12. 2021 10.48 hod.
Od: UIT JLF UK

MS TEAMS cez internetový prehliadač

Toto je najrýchlejšie riešenie v prípadoch, keď je nutné vyučovať cez počítač, ktorý nemá nainštalovaný MS TEAMS.

1. Otvorte internetový prehliadač (Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox alebo Safari).

2. Navštívte oficiálnu stránku https://www.microsoft.com/sk-sk/microsoft-teams/group-chat-software

3. Prihláste sa do MS TEAMS kliknutím na tlačidlo prihlásiť sa.

4. Po kliknutí zadajte menoheslo rovnako, ako pri prihlasovaní do nainštalovanej aplikácie MS TEAMS.

5. Po krátkej chvíli vás prihlási do vášho MS TEAMS so všetkými nastaveniami, tímami i materiálmi, ktoré máte v nainštalovanej aplikácii.

! Počas pripájania na prednášku sa vás internetový prehliadač môže opýtať či mu chcete povoliť prístup ku kamere a mikrofónu. Toto povolenie je dôležité potvrdiť.

! Pokiaľ ste sa do MS TEAMS prihlásili cez počítač, ktorý nie je váš, nezabudnite sa po skončení ODHLÁSIŤ.

 

MS TEAMS cez nainštalovanú aplikáciu

Pokiaľ chcete na vyučovanie v MS TEAMS využívať váš súkromný počítač pripojený do vašej domácej či inej siete (nie fakultnej či nemocničnej), môžete si aplikáciu sami nainštalovať. Stačí navštíviť oficiálnu stránku https://www.microsoft.com/sk-sk/microsoft-teams/download-app#desktopAppDownloadregion a stiahnuť si program pre váš operačný systém (Windows, Mac).

Po klasickej inštalácii sa stačí už len prihlásiť a používať aplikáciu rovnako, ako na fakultnom počítači.