Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Stravovanie - informácia


25. 10. 2022 10.44 hod.

V súvislosti s vykonávaním  sanitačných  prác  v  Študentskej jedálni JLF UK v Martine sa nebudú variť obedy dňa 31. 10. 2022.