Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Revízia EPS


28. 06. 2021 08.35 hod.

Revízia elektrickej protipožiarnej ochrany bude vykonaná nasledovne:

- 28.06.2021 (pondelok) v priestoroch Aula Magna a Dekanátu

- 29.06.2021 (utorok) v priestoroch BioMedu a Edukačného centra.

V priebehu revízie bude funkčnosť odskúšaná krátkym spustením poplachu. Revíziu bude vykonávať spoločnosť BVM alarm v spolupráci s technikmi Oddelenia prevádzky JLF UK