Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Prerušenie dodávky TÚV


30. 06. 2021 12.03 hod.

Martinská teplárenská, a.s. na základe § 26  Zákona  o tepelnej energetike oznamuje, že v termíne od 08.07.2021 00:00 hod. do 09.07.2021 24:00 hod., bude prerušená dodávka tepla počas plánovaných prác.

V danom termíne (štvrtok a piatok) bude prerušená dodávka teplej úžitkovej vody do všetkých objektov JLF UK v Martine.