Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Prerušenie dodávky elektriny


05. 08. 2021 09.50 hod.

Z dôvodu postupnej revízie elektroinštalácie, bude prerušená dodávka elektriny v objekte JLF UK, Malá Hora 4– Kompetenčné centrum nasledovne:

  • dňa 10.08. 2021 – tretie a druhé poschodie v čase od 8:00 do 10:00 hod. (utorok),
  • dňa 11.08. 2021 – prvé poschodie v čase od 08:00  do 9:30 hod. (streda),
  • dňa 12.08. 2021celý objekt Kompetenčné centrum v čase od 08:00  do 9:00 hod. a suterén objektu v čase od 9:00 do 11:00 hod. (štvrtok).