Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Prerušenie dodávky elektriny


22. 07. 2021 08.34 hod.

Stredoslovenská distribučná spoločnosť oznamuje, že v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení dôjde k prerušeniu dodávky elektriny dňa 26.08.2021 od 08:00 hod. do 16:30 hod. z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.

Objekty JLF UK, v ktorých bude prerušená dodávka elektriny: Teoretické ústavy  Viliama Mézeša, Kompetenčné centrum, Edukačné centrum, BioMed a Dekanát JLF UK  v Martine.