Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Prerušenie distribúcie zemného plynu


19. 10. 2021 14.40 hod.

Na základe oznámenia spoločnosti  SPP - distribúcia, a.s.  bude dňa  21.10.2021 (štvrtok) prerušená distribúcia plynu do objektu JLF UK  - Teoretické ústavy Viliama Mézeša, a to z dôvodu výkonu plánovaných rekonštrukčných prác na plynovodoch.

Žiadame Vás nepoužívať v danom termíne prerušenia distribúcie plynu žiadne plynové spotrebiče.  Pred odchodom z pracoviska prosíme o preventívnu kontrolu uzatvorenia plynových spotrebičov na pracovisku.