Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Odstávka tepla


13. 12. 2021 11.58 hod.

Dňa 15.12.2021 (streda) sa bude realizovať v čase od 9:00 do 15:00 hod. úprava horúcovodu vo výmenníkovej stanici Malá Hora 4. Z uvedeného dôvodu dňa 15.12.2021 v čase od 9:00 hod do 15:00 hod dôjde k odstávke kúrenia v objektoch Aula Magna – dekanát, Teoretické ústavy Viliama Mézeša a Štefánikov ústav.