Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Odstávka elektrickej energie


14. 09. 2022 11.42 hod.

Z dôvodu úpravy rozvodov v hlavnej rozvodni elektrickej energie dôjde dňa 15.9.2022 (t.j. štvrtok – štátny sviatok), v čase od 9:00 do 13:00 hod. k odstávke elektrickej energie v priestoroch Edukačné centrum, Martinské centrum pre biomedicínu a Centrálny zverinec.