Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Odstávka elektrickej energie


18. 01. 2023 09.40 hod.

dňa 30.1. 2023 (pondelok) bude od 7:15 do 17:00 hod. prerušená dodávka elektrickej energie, z dôvodu plánovaných prác vykonávaných spoločnosťou Stredoslovenská distribučná a.s., a to v nasledovných objektoch JLF UK: Edukačné centrum, BioMed, Centrálny zverinec, Teoretické ústavy Viliama Mézeša, Dekanát a Výmenníková stanica tepla.

Poznamenávame, že v objektoch: Edukačné centrum, BioMed a Centrálny zverinec budú v čase odstávky elektriny napojené na mobilný agregát tie obvody elektrickej siete, ktoré boli pracoviskami oznámené a nahlásené pre zabezpečenie zálohovania priestorov a prístrojov počas plánovaného výpadku elektrickej energie.