Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Havária na vodovodnom potrubí


03. 11. 2021 09.23 hod.

Na základe oznámenia spoločnosti Turčianska vodárenská spoločnosť, bude prerušená dodávka vody v termíne od zistenia poruchy dňa 2.11. 2021 o 22:35 hod do predpokladaného odstránenia havárie na verejnom vodovode dňa 3.11. 2021 do 15:00 hod. Prerušenie dodávky vody bude na uliciach L. Novomeského, Holubyho, Záborského, Tajovského, P. O. Hviezdoslava od č.d. 23 po č. d. 45.