Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zverejnenie štúdie uskutočniteľnosti k dopytovej výzve so zameraním na Moderné technológie

Univerzita Komenského v Bratislave ako žiadateľ v rámci dopytovej výzvy OPII-2020/7/11-DOP so zameraním Moderné technológie sprístupňuje na verejné pripomienkovanie štúdiu uskutočniteľnosti projektu „Zavedenie moderných technológii s využitím prvkov umelej inteligencie do portálu Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine Univerzity Komenského a Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave“ na verejné pripomienkovanie.


21. 07. 2020 00.00 hod.
Od: JLF UK v Martine

Cieľom projektu je zavedenie moderných technológií do procesu vykonávania činností verejnej správy, procesu rozhodovania ako aj služieb, informácií a kontaktu verejnej správy s verejnosťou s prihliadnutím na súčasné trendy využívania moderných informačných, komunikačných technológií a inovatívnych riešení.

Verejné pripomienkovanie štúdie uskutočniteľnosti projektu „Zavedenie moderných technológii s využitím prvkov umelej inteligencie do portálu Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine Univerzity Komenského a Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave“ sa uskutoční od utorka 21.07.2020 00:00 do 03.08.2020, 23:59 čo predstavuje 10 pracovných dní. Počas tohto obdobia je možné zasielať pripomienky v nižšie priloženom dokumente „Formulár na pripomienkovanie“.

Pripomienky k štúdii uskutočniteľnosti  je možné zaslať v uvedenom formulári na e-mailovú adresu Marek Stevcek alebo Peter Balco do 03.08.2020, 23:59.

Štúdia uskutočniteľnosti, príloha a vypracovaná analýzu celkových nákladov na vlastníctvo - TCO sú k dispozícii v nižšie uvedených dokumentoch:

Štúdia uskutočniteľnosti - SU-MD-su_720.pdf

Príloha k štúdii uskutočniteľnosti - SU-su_720.pdf

Analýza celkových nákladov na vlastníctvo - TCO MT_AI_CHatbot_su_720.xlsx

Formulár na pripomienkovanie - vzor _pripomienkovy formular_verejne pripomienkovanie.xlsx