Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie

Pozvánka na celoslovenský workshop Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie, ktorý sa uskutoční 16.11.2017 o 11.00 hod., Aula Magna JLF UK, Malá Hora 4A, Martin.


13. 11. 2017 09.15 hod.
Od: CEVED JLF UK

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Jesseniova lekárska fakulta UK so sídlom v Martine a Výskumné centrum Žilinskej univerzity v Žiline Vás pozývajú na celoslovenský workshop

 

Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie

budúcnosť biomedicínskeho výskumu a vývoja v SR

 

pod záštitou ministra zdravotníctva SR JUDr. Ing. Tomáša Druckera, dekana Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine prof. MUDr. Jána Danka, CSc. a riaditeľa Výskumného centra ŽU v Žiline doc. Ing. Branislava Hadzimu, PhD.