Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zapojte sa do 11. ročníka kampane DO PRÁCE NA BICYKLI

Aj tento rok by sme Vás radi pozvali do 11. ročníka národnej kampane „DO PRÁCE NA BICYKLI“, ktorá sa bude konať v mesiaci jún 2024.


10. 05. 2024 14.27 hod.
Od: JLF UK

Minulý rok sme vytvorili 50 tímov so 170 členmi a umiestnili sme sa v rámci celého Slovenska na 3. mieste a mesto Martin aj vďaka nám, na prvom mieste už šiestykrát po sebe.

Kontaktnou osobou a fakultnou koordinátorkou bude opäť pani Bibiána Janíková.

Môžete si vytvoriť dvoj až štvorčlenné tímy a údaje poslať na adresu: 
bibiana.janikovauniba.sk v termíne do 31.5.2024.

Do mailu prosíme uviesť:

  • Meno a priezvisko súťažiaceho
  • Mailová adresa, telefónny kontakt súťažiaceho (mailová adresa je povinná, bez toho nie je možné urobiť registráciu)
  • Trasa jazdy (napr. Rázusová/Košúty I – Malá Hora 4A), spôsob presunu: bicykel, peši, bus,....
  • Veľkosť trička (údaj A/B znázornený v prílohe)

S

M

L

XL

XXL

Dámske  A/B

44/60

47/62

50/64

53/66

56/68

Pánske A/B

50/70

53/72

56/74

59/76

62/78

 

Ak máte svoj tím, tak je ideálne poslať dané informácie jednou osobou za celý tím, ktorá bude zároveň vedúcim tímu. Ak svoj tím nemáte a radi by ste sa zapojili, pošlite svoje údaje koordinátorke a tímy následne vytvoríme.

Po registrácii tímov, ktorú urobí pani Janíková, Vám príde potvrdzujúci mail s prihlasovacími údajmi, aby ste si vedeli nahrávať svoje jazdy.

Jazdy do/z práce si budete zapisovať samostatne, a to buď každý člen individuálne, alebo vedúci tímu za svojich spolujazdcov. Jazdy si môžete zapisovať buď každý deň, alebo na konci týždňa spísať celý pracovný týždeň (archív je 7 dní, tzn. že maximálna doba, kedy si môžete zapísať jazdu spätne je 7 dní), inak možnosť zapísať jazdu prepadne.

Dávame do pozornosti aplikáciu do mobilu „DPNB“, pri jej využití si nemusíte nahrávať jazdu ručne, stačí, keď si aplikáciu pustíte pri odchode z domu a vypnete pri príchode do práce. Jazda bude automaticky zapísaná. To isté urobíte pri ceste domov.

Heslo tohtoročnej kampane znie „Zaži tlkot svojho mesta!“. Veríme, že sa do nej zapojíte, a okrem dobrého pocitu, že sme urobili niečo pre seba, budeme motivovať aj mesto, aby vytváralo vhodné podmienky na bezpečnú dochádzku do práce na bicykli.