Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

XXV. Šubjakov deň

Pozývame vás na celoslovenskú konferenciu so zahraničnou účasťou XXV. Šubjakov deň, ktorá sa uskutoční 14. apríla 2023 od 9:00 hod. v posluchárni Univerzitnej nemocnice Martin.


31. 03. 2023 11.46 hod.

XXV. Šubjakov deň je celoslovenská konferencia so zahraničnou účasťou na tému ORÁLNA A MAXILOFACIÁLNA CHIRURGIA, VARIÁ a je organizovaná s podporou dekanky Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine prof. MUDr. Andrey Čalkovskej, DrSc., a riaditeľa Univerzitnej nemocnice Martin MUDr. Ivana Kocana, PhD., MHA.