Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

XVI.Neuschlov deň

Pozvánka na na vedecko-odborné podujatie XVI. Neuschlov deň, ktoré sa bude konať dňa 23.2.2018 od 9:00 hod v priestoroch Veľkej posluchárne Univerzitnej nemocnice Martin.


12. 02. 2018 10.52 hod.
Od: Klinika ORL a ChHaK UK JLF

Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku JLF UK a UNM
Slovenská spoločnosť pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku – onkologická sekcia
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Univerzitná nemocnica Martin
Spolok lekárov SLS Martin
Občianske združenie pre rozvoj otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku

si Vás dovoľujú pozvať na vedecko-odborné podujatie XVI. Neuschlov deň, zamerené na ORL onkologickú problematiku a varia, ktoré sa bude konať dňa 23.2.2018 od 9:00 hod. v priestoroch Veľkej posluchárne Univerzitnej nemocnice Martin.


webstranka: neuschlovedni.googlepages.com