Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Medický špeciál 2023

Informačná aktivita pre medikov 5. a 6. ročníka


06. 03. 2023 09.53 hod.
Od: ODVZP

Už 3. ročník informačnej aktivity pôvodne nazvanej Vzdelávam sa na Slovensku – prečo tu zostať aj pracovať? Výhody, možnosti, podmienky ... sa uskutoční dňa 29. marca 2023 od 14,00 hod. v priestoroch Auly Magna, Dekanát JLF UK.

Informačnej aktivity sa zúčastnia aj zástupcovia samosprávnych krajov z nášho regiónu a zástupcovia Slovenskej lekárskej komory. Môžete sa dozvedieť čo treba vybaviť po ukončení pregraduálenho štúdia, ako funguje špecializačné štúdium, čo ponúka rezidentské štúdium, čo môže poskytnúť lekárom SLK, aké sú možnosti zamestnania sa v regiónoch severného Slovenska a iné.

Účasť je otvorená aj pre všetkých ďalších záujemcov z radov zdravotníckej verejnosti.