Vzdelávacie aktivity ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov

Vzdelávacie aktivity ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov - MÁJ 2017


28. 04. 2017 10.48 hod.
Od: Oddelenie pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov

 

 

 

02. 05. 2017                           Špecializačná skúška v odbore pneumológia a ftizeológia,

02. 05. - 12. 05. 2017            Školiaci kurz v 3. roku štúdia v odbore

                                                 ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve,

02. 05. - 09. 06. 2017            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore

                                                 gynekológia a pôrodníctvo,

05. 05. 2017                           Špecializačná skúška v odbore anestéziológia a

                                                 intenzívna medicína,

11. 05. 2017                           Špecializačná skúška v odbore vnútorné lekárstvo,

29. 05. - 01. 06. 2017            Modul teoretickej časti prípravy II. časť v odbore

                                                 zdravotnícky manažment a financovanie

                                                 (pre lekárov zaradených 1. 10. 2016 a 1. 2. 2017),

30. 05. - 26. 06. 2017            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore

                                                 hematológia a transfúziológia.