Vzdelávacie aktivity ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov

Vzdelávacie aktivity ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov - JANUÁR 2017


19. 12. 2016 14.14 hod.
Od: Oddelenie pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov

 

 

 

09. 01. - 10. 01. 2017            Kurz právnych predpisov v zdravotníctve - kurz

                                                 sociálneho lekárstva a organizácie zdravotníctva,

09. 01. - 12. 01. 2017            Modul teoretickej časti prípravy I. časť

                                                  v odbore zdravotnícky manažment a financovanie

09. 01. - 13. 01. 2017            Školiaci kurz v 1. roku štúdia - Celková anestézia

                                                 v odbore anestéziológia a intenzívna medicína,

09. 01. - 03. 02. 2017            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore

                                                 pneumológia a ftizeológia,

09. 01. - 17. 02. 2017            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou

                                                  v odbore diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy,

16. 01. - 17. 01. 2017            Kurz právnych predpisov v zdravotníctve - kurz

                                                 sociálneho lekárstva a organizácie zdravotníctva,

16. 01. - 20. 01. 2017            Školiaci kurz v 2. roku štúdia - Regionálna anestézia

                                                 v odbore anestéziológia a intenzívna medicína,

16. 01. - 20. 01. 2017            IV. vzdelávacia aktivita v odbore ošetrovateľstká

                                                 starostlivosť v psychiatrii,

23. 01. - 27. 01. 2017            Školiaci kurz v 3. roku štúdia - Anestézia v hrudníkovej chirurgii

                                                  v odbore anestéziológia a intenzívna medicína,

23. 01. - 03. 02. 2017            Modul molekulová biológia v odbore gynekológia a pôrodníctvo,

24. 01. 2017                           Špecializačná skúška v odbore pediatria,

30. 01. - 03. 02. 2017            Školiaci kurz v 3. roku špecializačného štúdia pre 5. ročnú formu

                                                 v odbore pediatria,

30. 01. - 03. 02. 2017            Školiaci kurz v 2. roku špecializačného štúdia pre 4. ročnú formu

                                                 v odbore pediatria,

30. 01. - 13. 02. 2017            Školiaci kurz na záver spoločného internistického kmeňa.