Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Výzva na STT a STA mobility

Oddelenie programu Erasmus+ (OPE RUK) spúšťa výzvu pre uchádzačov o STAFF mobility (STT) a na mobility za účelom výučby, resp. výučby + školenia (STA) na nadchádzajúci akademický rok 2022/2023.


Záujemcovia o mobilitu za účelom školenia / odbornej prípravy (STT)  sa môžu na mobility prihlásiť v priebehu celého daného akademického roka.

 Záujemcovia o mobilitu o STA mobility  sa môžu na mobility prihlásiť do 31.08.2022.