Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Výzva na podávanie prihlášok na mobilitu učiteľov a administratívnych pracovníkov v rámci programu Erasmus+

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že Oddelenie programu Erasmus+ (OPE RUK) otvára výzvu pre uchádzačov o STAFF mobility v rámci programu Erasmus+. Výzva sa týka záujemcov o mobility za účelom výučby - učiteľská mobilita (STA) a uchádzačov o mobilitu za účelom školenia - administratívna mobilita (STT).


26. 11. 2021 13.25 hod.
Od: JLF UK

Novinkou je, že záujemcovia o mobilitu za účelom školenia sa budú môcť na predmetný typ mobility prihlásiť v priebehu celého akademického roka.

Deadline na podávanie online prihlášok (týka sa výlučne mobilít za účelom výučby - STA) stanovuje OPE RUK na

5. 12. 2021 o 23:59 hod.

Prihlášky ako na učiteľskú mobilitu (STA), tak i mobilitu za účelom školenia (STT) sa podávajú prostredníctvom systému Mobility Online. Systém uchádzačom umožňuje vyplniť a nahrať potrebné dokumenty v elektronickej forme.

Online prihlášku môžu uchádzači podávať cez nasledovný odkaz:

STA (učitelia) (EN)

https://www.service4mobility.com/europe/BewerbungServlet?identifier=BRATISL02&kz_bew_pers=L&kz_bew_art=OUT&aust_prog=STA&sprache=en

STT (administratívni pracovníci) (EN)

https://www.service4mobility.com/europe/BewerbungServlet?identifier=BRATISL02&kz_bew_pers=L&kz_bew_art=OUT&aust_prog=STT&sprache=en

 

Všeobecné podmienky a realizácia pobytu STA TU

Všeobecné podmienky a realizácia pobytu STT TU

 

Kontaktná osoba na JLF UK:

PhDr. Murčeková Katarína