Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Výzva na podávanie prihlášok na mobilitu Absolventská stáž v rámci programu Erasmus+

Dovoľujeme si Vás informovať, že WorkSpaceEurope otvorilo výzvu na prihlasovanie sa na absolventské stáže v rámci programu Erasmus+ pre akademický rok 2022/2023.


10. 01. 2022 14.25 hod.
Od: Referát zahraničných vzťahov

Absolventskú stáž je možné uskutočniť až do jedného roka od štátnic.

Prihlasovanie je otvorené do 30. 4. 2022 na nasledovnom linku: Prihlasovanie na absolventskú stáž Erasmus+, kde nájdete aj všetky ostatné potrebné informácie.