Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Vyšlo nové číslo Bulletinu SAIA

Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke SAIA bolo zverejnené nové číslo Bulletinu SAIA, informačného mesačníka o štúdiu v zahraničí, štipendiách a grantoch a medzinárodnej spolupráci v oblasti vzdelávania a vedy (ISSN 1338-0400).


18. 05. 2023 09.58 hod.
Od: JLF UK

Témou čísla je vysokoškolské vzdelávanie v USA a v Kanade. V bulletine prinášame aj informácie o štipendiách a grantoch, ktoré majú uzávierku v najbližších mesiacoch či pozvánky na webináre SAIA.

Bulletin SAIA 5/2023 si môžete prečítať/stiahnuť na internetovej stránke TU.