Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Výsledky prijímacieho konania – posun čiary dňa 10.7.2019

Komisia dekanky JLF UK dňa 10.7.2019 rozhodla o prijatí ďalších uchádzačov v poradí podľa úspešnosti v prijímacom konaní pre AR 2019/2020


11. 07. 2019 12.02 hod.

nasledovne:

všeobecné lekárstvo: na 167 uchádzačov v poradí podľa počtu dosiahnutých bodov v písomnom teste

zubné lekárstvo: na 14 uchádzačov v poradí podľa počtu dosiahnutých bodov v písomnom teste

ošetrovateľstvo: na 52 uchádzačov v poradí podľa počtu dosiahnutých bodov v písomnom teste

verejné zdravotníctvo: na 21 uchádzačov v poradí podľa počtu dosiahnutých bodov v písomnom teste