Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Výberové konanie na štúdium, stáž a stáž pre absolventov

V utorok 10. Marca 2020 o 13:00 hod. v miestnosti č. 1 na prízemí budovy Dekanátu JFL UK, Mala Hora.


Vyplnenú prihlášku na výberové konanie zašlite emailom na janka.sykorovauniba.sk na Referát zahraničných vzťahov najneskôr do stredy 4. Marca 2020.

Prihláška – SK verzia

Ďalšie informácie nájdete - TU