Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Veľký úspech Univerzitnej nemocnice Martin

Do nového roku 2023 vstupuje UNM ako súčasť siete TEF-Health - Testing and Experimentation Facility for Health AI and Robotics. Nemocnica ako hlavný koordinátor siete v rámci SR prizvala do kooperácie aj Jesseniovu lekársku fakultu.


14. 01. 2023 11.56 hod.
Od: JLF UK

Univerzitná nemocnica Martin sa zapojila do prvej výzvy programu Digitálna Európa (DIGITAL-2022-CLOUD-AI-02-TEF-HEALTH). Projekt, ktorý spája 52 partnerských organizácií z  11 krajín Európy vedie Charité Berlín, ktorá je najväčšou univerzitnou nemocnicou v Európe. 

Hlavými cieľmi projektu sú: 

  • Experimentálny vývoj a testovanie riešení umelej inteligencie vo veľkých, a udržateľných skutočných prostrediach (predovšetkým v nemocniciach).
  • Hľadanie a hodnotenie postupov, ktoré zjednodušujú  zavedenie nových, inteligentných technológií (predovšetkým robotických) na trh. 
  • V spolupráci s digitálnymi inovačnými centrami zabezpečenie jednoduchého prístupu k hodnoteniam technológií.
  • Optimalizácia investícií a redukcia duplicít pri testovaní nových technológií.

TEF-Health patrí k najlepšie hodnoteným projektom programu Digitálna Európa. Podporuje najmodernejšie programy umelej inteligencie a rozvoj robotiky v zdravotníctve. Zároveň bude možné jeho výsledky využiť pri odstraňovaní rozdielov v poskytovaní zdravotnej starostlivosti v EÚ. Podporí efektivitu, odolnosť a udržateľnosť v oblasti zdravotnej starostlivosti pričom sa zameriava aj na etické, spoločenské a regulačné aspekty. Projekt je podporovaný aj pacientskymi organizáciami.

Nemocnica ako hlavný koordinátor siete v rámci SR prizvala do kooperácie aj regionálnych partnerov: Jesseniovu lekársku fakultu UK v Martine a Žilinskú univerzitu v Žiline. Zároveň sa na aktivitách projektu bude podieľať aj Národné centrum robotiky n.o a  Centrum inovatívneho zdravotníctva o.z.

Zdroj: FB Univerzitná nemocnica sv. Martina