Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Tri ocenenia pre BioMed Martin JLF UK v Súťaži mladých onkológov 2018

Dňa 7. marca 2018 sa v priestoroch Martinského centra pre biomedicínu konala celoslovenská Súťaž mladých onkológov 2018, ktorú organizovala Nadácia Výskum Rakoviny v spolupráci s Jesseniovou lekárskou fakultou v Martine - Martinským centrom pre biomedicínu. V rámci troch kategórií aktívne vystúpilo 33 účastníkov, z toho 13 z JLF UK a BioMedu.


Na tomto podujatí zástupcovia Divízie onkológia  Martinského centra pre biomedicínu získali tri ocenenia v nasledujúcich kategóriách:

  1. Kategória Študent vysokej školy  3. miesto: Daniela Vargová, študentka 4. ročníka všeobecného lekárstva  JLF UK (školiteľka RNDr. Z. Danková, PhD.) s príspevkom Asociácia SNP v génoch tox3, map3k1 a fgf10 s karcinómom prsníka: miera rizika a diskriminačná schopnosť predikcie ochorenia. Práca je výsledkom spolupráce s Gynekologicko-pôrodníckou klinikou UNM.
  2. Kategória Študent vysokej školy - doktorand 2. miesto: RNDr. Ivana Kašubová,  v odbore Patologická anatómia a súdne lekárstvo (školiteľka doc. RNDr. Z. Lasabová, PhD.) s príspevkom Zavedenie algoritmu pre stratifikáciu pacientov suspektných na Lynchov syndróm. Výskum sa realizoval v spolupráci s Ústavom patologickej anatómie JLF UK.
  3. Kategória Mladý vedecký pracovník do 35 rokov  – 3. miesto: Mgr. Sandra Meršaková, PhD., vedecká pracovníčka Divízie onkológia, s príspevkom Metylačný stav vybraných biomarkerov pri cervikálnej intraepiteliálnej neoplázií.  Výskum   je výsledkom spolupráce s Gynekologicko-pôrodníckou klinikou UNM.

Slávnostné vyhlásenie víťazov sa uskutočnilo počas galakoncertu pri príležitosti Dňa výskumu rakoviny, ktorý sa konal v Slovenskom komornom divadle.