Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Traja vedci z UK získali Cenu za vedu a techniku. Jedným z nich je aj profesor Lukáš Plank z Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine

Ceny za vedu a techniku si za rok 2019 prevzali traja vedci z UK. Tibor Katriňák z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK, Michal Mego z Lekárskej fakulty UK a Lukáš Plank z Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine.


Každoročne sa v rámci Týždňa vedy a techniky odovzdávajú Ceny za vedu a techniku. Z rúk ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR Martiny Lubyovej si včera 7. novembra 2019 prevzalo cenu 14 slovenských vedcov a vedkýň, ako aj tri vedecko-výskumné tímy. Z Univerzity Komenského si cenu prebrali traja odborníci.

Cenu za celoživotné úspechy za prínos pri budovaní bratislavskej algebrickej školy si prevzal profesor Tibor Katriňák z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK. Profesor je jedným z najvýznamnejších predstaviteľov generácie slovenských matematikov, ktorá vstúpila na scénu v 60. rokoch 20. storočia. Vo svojej vedeckej práci sa zameral hlavne na teóriu zväzov a univerzálnu algebru.

Profesor Michal Mego z Lekárskej fakulty UK získal cenu za translačný výskum v onkológii. Pôsobí na Lekárskej fakulte UK ako vysokoškolský profesor. Špecializuje sa na klinickú a experimentálnu onkológiu.

Za vedeckú a inovatívnu odbornú prácu v oblasti bioptickej a molekulovo-patologickej diagnostiky onkologických a hematologických ochorení, významnú pre personalizovanú liečbu pacientov získal cenu profesor Lukáš Plank z Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine. Je vysokoškolským profesorom a prednostom Ústavu patologickej anatómie.