TERMÍNY NA ROK 2017 - aktivity ďalšieho vzdelávania

Vzdelávacie aktivity na rok 2017 pre lekárov zaradených do špecializačného štúdia alebo certifikačnej prípravy.


12. 12. 2016 15.12 hod.
Od: Oddelenie pre ďalšie vzdelávanie ZP

Vzdelávacie aktivity na rok 2017 pre lekárov zaradených do špecializačného štúdia alebo certifikačnej prípravy - KALENDÁR VZDELÁVACÍCH AKTIVÍT.