Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve

Ústav ošetrovateľstva JLF UK v spolupráci s Ústavem ošetřovatelství Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého, s Ústavem ošetřovatelství a porodní asistence Lékařské fakulty Ostravské univerzity, s Regionálnou komorou sestier a pôrodných asistentiek v Martine a s HOSPICE-EDU, občianskym združením v Martine 23.mája organizuje medzinárodnú vedeckú konferenciu s názvom Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve.


08. 05. 2019 08.31 hod.
Od: Ústav ošetrovateľstva JLF uK

 

Program konferencie