Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Študentská spätná väzba: Letný semester 2021/2022

Milí študenti, dovoľujeme si Vám oznámiť, že do 10. októbra 2022 je možné zadať hodnotenie vyučujúcich a predmetov, ktoré ste mali zapísané v letnom semestri akademického roka 2021/2022 a to elektronicky po prihlásení sa do Akademického informačného systému.


29. 09. 2022 11.36 hod.
Od: JLF UK

Prosíme Vás, aby ste si ešte pred začatím vyplňovania dotazníka pozorne preštudovali priložený manuál, ktorý nájdete >>TU<< . Po odoslaní záverečného hodnotenia sa Vaše odpovede automaticky anonymizujú a nie je možné sa k nim už vrátiť.

Ďakujeme za pochopenie a najmä za Vašu spätnú väzbu, ktorú následne poskytneme garantom jednotlivých predmetov a bude slúžiť na priebežné skvalitňovanie výučby na JLF UK.