Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Študentská spätná väzba cez AIS - zimný semester 2022/2023

Milí študenti, dovoľujeme si Vám oznámiť, že v období od 20. februára 2023 do 10. marca 2023 je možné zadať hodnotenie vyučujúcich a predmetov, ktoré ste mali zapísané v zimnom semestri akademického roka 2022/2023, a to elektronicky po prihlásení sa do Akademického informačného systému.


20. 02. 2023 09.59 hod.
Od: JLF UK

Prosíme Vás, aby ste si ešte pred začatím vyplňovania dotazníka pozorne preštudovali manuál, ktorý nájdete >>TU<< 

Po odoslaní záverečného hodnotenia sa Vaše odpovede automaticky anonymizujú a nie je možné sa k nim už vrátiť.

Ďakujeme za pochopenie a najmä za Vašu spätnú väzbu, ktorú následne poskytneme garantom jednotlivých predmetov a bude slúžiť na priebežné skvalitňovanie výučby na JLF UK.