Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Študentská osobnosť roka

MUDr. Lucia Stančiaková sa stala laureátkou Študentskej osobnosti roka v kategórii „Lekárske vedy, farmácia“ a ako víťazka sa zúčastnila prijatia prezidentom SR Andrejom Kiskom v Prezidenskom paláci v stredu 16.5.2018.


23. 05. 2018 09.00 hod.
Od: Tajomníčka JLF UK

Študentská osobnosť Slovenska je národná súťaž mladých talentovaných ľudí, študentov prvého, druhého stupňa VŠ štúdia, alebo tretieho stupňa – doktorandov. Jej cieľom je vyzdvihnúť mladé slovenské osobnosti na vysokých školách v SR, ich talent ako aj cieľavedomosť a úspešnosť, predstaviť ich širokej verejnosti a dať im možnosť presadiť sa doma aj v zahraničí. Za Jesseniovu lekársku fakultu UK v Martine bola nominovaná MUDr. Lucia Stančiaková, PhD. z Hematologicko-transfuziologickej kliniky JLF UK a UNM.


Vyhlasovateľ súťaže: Junior Chamber International – Slovakia, členská organizácia Junior Chamber International

Nad projektom prevzal záštitu prezident SR. Garantom podujatia je Slovenská akadémia vied. Podujatie sa uskutočňuje s podporou Slovenskej rektorskej konferencie.

https://www.prezident.sk/article/prezident-prijal-laureatov-sutaze-studentska-osobnost-roka/