Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Študentky JLF UK úspešne reprezentovali na konferencii ŠVOČ lekárskych fakúlt ČR a SR v Bratislave

Vo Vedeckom parku Univerzity Komenského (UK) v Bratislave, kde konferencia prebiehala v dňoch od 7. do 8. novembra 2019, sa podarilo uspieť aj študentkám Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine. Katarína Maťašová a Daniela Vargová si z nej odniesli 2. miesta.


11. 11. 2019 09.18 hod.
Od: Organizačný výbor ŠVOČ

V rámci Teoretickej a predklinickej sekcie si 2. miesto odniesla Katarína Maťašová z Ústavu fyziológie za prácu s názvom N-acetylcysteín tlmí zápal a oxidačný stres v modeli dvojitého poškodenia pľúc u potkanov. Túto prácu vypracovala pod dohľadom školiteľov RNDr. Marošom Kolomazníkom, PhD. a RNDr. Janou Kopincovou, PhD.

V Klinickej sekcii na 2. mieste uspela Daniela Vargová z Ústavu farmakológie v spolupráci s Urologickou klinikou UNM za prácu s názvom Cytokíny ako biologické markery karcinómu z renálnych buniek s nízkym stupňom malignity a ich recidívy. Svoju prácu vypracovala pod dohľadom školiteľky doc. MUDr. Martiny Šutovskej, PhD.